Ava Coffee

Đặt hàng

Mua hàng tại website http://ava77.vn, Quý khách có thể đặt hàng bằng các hình thức sau:

•    Đặt hàng trực tiếp qua điện thoại
•    Đặt hàng trực tiếp qua email

- Đặt hàng trực tiếp qua điện thoại: 
Quý Khách có thể liên hệ trực tiếp nhân viên kinh doanh qua số điện thoại 0905 405677 để thông báo nhu cầu đặt hàng. Nhân viên kinh doanh của ava77.vn sẽ liên hệ thông báo Quý Khách về tình trạng xử lý đơn hàng qua số điện thoại của Quý Khách.

- Đặt hàng trực tiếp qua email:
Quý khách có thể liên hệ đặt hàng qua email caphengocvan@gmail.com. Nhân viên kinh doanh của ava77.vn sẽ liên hệ thông báo Quý Khách về tình trạng xử lý đơn hàng qua email của Quý Khách.

call-nv