Ava Coffee

Chính sách mua hàng với nông dân

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG

ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỒNG VÀ TRỰC TIẾP CHẾ BIẾN SAU THU HOẠCH

I. Điều kiện chung:

a) Chính sách này là điều kiện tiên quyết để khởi đầu cho sự ký kết hợp đồng cung cấp cà phê chế biến theo công nghệ chế biến cà phê sạch giữa Người Trồng Cà phê và trực tiếp chế biến ngay sau khi thu hoạch, sau đây gọi tắt là Nhà Nông và CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC VÂN là bên mua, sau đây được gọi tắt là NGOC VAN COFFEE.

b) Hai bên đồng lòng và ý thức về một quan điểm cho rằng: Sức khỏe của người tiêu dùng là tối quan trọng để bảo đảm cho sự tiêu thụ cà phê lâu dài và ổn định mà Nhà Nông và NGOC VAN COFFEE là nhà chế biến và cung cấp.

II. Đối với Nhà Nông :

a) Đồng ý thu hái cà phê khi quả đã chín đỏ, tỷ lệ quả chín đỏ đạt mức bằng hoặc hơn 90%.

b) Quy trình chế biến đối với cà phê Arabica (cà phê chè) phải là chế biến ướt có lên men (Full Wash), quy trình chế biến đối với cà phê đối với Robusta (cà phê vối) là chế biến ướt (Semi Wash). Đồng ý với chi tiết quy trình chế biến sau khi thu hoạch theo tiêu chuẩn của NGOC VAN COFFEE (và hiện cũng là điều kiện chuẩn, bình thường của Quốc tế). Không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất thúc đẩy hay bảo quản nào trong suốt quá trình chế biến.

c) Nhà Nông hiện là những người đang trồng và chăm sóc cà phê theo một trong các tiêu chuẩn UTZ, 4C, Fair Trade…

d) Chấp nhận sự hướng dẫn, kiểm tra về mặt chất lượng của NGOC VAN COFFEE theo chính sách chất lượng của NGOC VAN COFFEE đã công bố, để bảo đảm không đi chệch hướng đã cam kết của hai bên.

e) Có tinh thần mở rộng, quảng bá hiểu biết, quy trình để bảo đảm làm ra hạt cà phê có chất lượng đối với Cộng đồng.

III. Đối với NGOC VAN COFFEE:

a) Hỗ trợ, hướng dẫn Nhà Nông quy trình chế biến hiệu quả, tiên tiến, tiết kiệm về các kỹ thuật chế biến đã đề ra trong quy trình chế biến NGOC VAN COFFEE.

b) Cam kết mua cà phê bằng hợp đồng ký kết dựa trên căn bản tính toán như sau:
•    Cà phê Arabica (chè) vùng Cầu đất: Giá New York tháng hiện hành + 12 cent/pound
•    Cà phê Arabica Sơn La, Hướng Phùng (Quảng trị): Giá New York + 7cent/pound
•    Cà phê Robusta Buôn Ma Thuột CB Ướt: Giá London + 250USD hoặc giá FOB tại Hồ Chí Minh + 100USD (căn cứ giá thông báo trên http://giacaphe.com)
Các loại cà phê giao tại nhà máy chế biến của NGOC VAN COFFEE - B3/27 Trần Hải Phụng, Ấp 2, Tổ 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh phải là loại cà phê thóc được quy ra cà phê nhân để tính giá.

c) Cam kết mua hết số lượng mà Nhà Nông đã sản xuất theo quy trình NGOC VAN COFFEE căn cứ trên Hợp đồng cụ thể đã ký giữa hai bên cho hàng năm.

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà Nông chốt giá với NGOC VAN COFFEE qua Email hoặc bằng điện thoại tại những thời điểm Nhà Nông cần bán cà phê.

Chính sách này được áp dụng kể từ ngày08 tháng 08 năm 2014 và có thể được thay đổi trong tương lai, tuy nhiên việc thay đổi sẽ không làm mất đi giá trị đối với những hợp đồng đã ký căn cứ trên chính sách này giữa Nhà Nông và NGOC VAN COFFEE .

Bình Chánh, Ngày 08  tháng 08 năm 2014
Giám đốc                       


(Đã ký)                        

call-nv