Ava Coffee

Chính sách cho nhà phân phối

I. Quyền lợi của Nhà Phân Phối

•    Hưởng mức chiết khấu 15% trên giá trị đơn hàng trước thuế.
•    Được thanh toán theo thể thức gối đầu 40% giá trị đơn hàng.
•    Được NGOC VAN COFEE huấn luyện các kiến thức cần thiết đối với người mới bắt đầu tham gia thị trường cà phê.

Nếu nhà Phân phối là Quán Cà phê thì sẽ được NGOC VAN COFFEE gởi chuyên gia hỗ trợ khi có yêu cầu pha chế cà phê với các loại thiết bị pha chế bằng máy hay các loại thiết bị pha chế khác pha phin thông thường, hỗ trợ các tài liệu, hình ảnh trình chiếu hay trưng bày chứng minh sản phẩm do NGOC VAN COFFEE liên kết chế biến từ nguồn gốc Nông dân trồng cà phê.

Các điều kiện trên được thực hiện sau khi ký Hợp đồng có giá trị thực thi ít nhất là 12 tháng.

Bảng I: Định mức quà tặng tương ứng số lượng tiêu thụ của Khách Hàng
(Chi tiết số lần và điều kiện được tặng quy định trong hợp đồng)

Loại quà tặng

80kg/th

100kg/th

150kg/th

300kg/th

Máy pha cà phê

     

Máy xay cà phê

 

 

Bộ bình cà phê hạt

Bộ tách cà phê

 

II. Điều kiện để trở thành Nhà Phân phối của NGOC VAN COFFEE
•    Trong thời gian 3 tháng đầu kể từ ngày ký hợp đồng, cam kết đạt mức tiêu thụ tối thiểu là 100kg/tháng.
•    Từ tháng thứ 4 cam kết đạt mức tiêu thụ tối thiểu là 500kg/tháng.
•    Thời hạn ký hợp đồng phân phối tối thiểu là 12 tháng.
•    Không sử dụng hình ảnh, thương hiệu của NGOC VAN COFFEE để phân phối sản phẩm của các thương hiệu khác.

Bình Chánh, Ngày 08 tháng 08 năm  2014
Giám đốc                        


(Đã ký)                        

call-nv